NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

AUDIOZIMA prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor care intră în incinta instituţiei, prin sisteme de supraveghere în scopul monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi bunurilor.

Imaginile captate prin sistemul de supraveghere video se înregistrează şi sunt destinate personalului cu atribuţii de asigurare a pazei sediului şi a securităţii echipamentelor pe care sunt stocate aceste imagini.

Persoanele vizate îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 12-15 şi art. 17-18 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dreptul la informare, drept de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.

 

INFORMARE  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALPRIN MIJLOACE VIDEO

          

  1. Scopul prelucrării prin mijloace video

            SC AUDIOZIMA SRL prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor societatii, precum și al siguranței persoanelor aflate în interiorul societatii.

             Acest sistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică. 

            Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  determină  anularea accesului acesteia în sediul AUDIOZIMA SRL.

  1. Condiții de legitimitate

            Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

            - Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);- Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisă de președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime  de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, emis de Avocatul Poporului;- Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1082/C/2014, cu modificările și completările ulterioare.

            Conform dispozițiilor art. 13 alin.(2) din Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către operator (angajați ai operatorului).

           

  1. 3. Zonele monitorizate

            Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare si cu Raportul de evaluare a riscului la securitate fizica. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are  acces, toalete și alte locații similare). Se supraveghează prin mijloace video:- zonele de acces in incinta și spațiile destinate publicului;

           

  1. 4. Transparență și informare

            AUDIOZIMA furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor şi de art. 11 din Decizia  nr. 52/2012, emisă de președintele ANSPDCP. În acest sens,  informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş ″Notă de informare″ postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

  1. 5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

            Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

            - limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

            - mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;

            - toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

            - dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

            - persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este  administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

            Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau  accesul neautorizat la datele respective.

            6.Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

            Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai instituției) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces). AUDIOZIMA impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă. În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de Directorul General al AUDIOZIMA, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

            Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către AUDIOZIMA în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor societatii, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul societatii și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora. Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediului AUDIOZIMA pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora. Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

  1. Durata de stocare

            Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni). În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare, gestionat de administratorul sistemului.

  1. Drepturile persoanei vizate

            AUDIOZIMA garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

            Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

            Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

            Responsabilul cu protecția datelor va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de AUDIOZIMA.

            În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

            - dreptul de acces,

            - dreptul la rectificare,

            - dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),

            - dreptul la restricționarea prelucrării,

            - dreptul la portabilitatea datelor,

            - dreptul la opoziție,

            - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

            Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată  la adresa:

             SC AUDIOZIMA SRL, Constanta, Bld 1 Decembrie 1918 nr 2 bl L69 sc C ap 50 et 4, judetul Constanta, e-mail: [email protected] sau poate depune cererea personal la punctele de lucru din tara ale societatii .

            Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0724863804 sau la adresa de e-mail:  [email protected]

            De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: [email protected]    sau de a se adresa justiției (art. 79).

Acest site foloseşte cookie-uri.

Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Citeste mai mult...

Accept!

Acest site utilizează cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul.Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.
În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Dacă nu doriti să permiţi lansarea de cookie-uri, va trebui sa faceti setările adecvate din browserul dvs.
Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau a transmite viruşi informatici în dispozitivul tau.

Browsere pentru computer

Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (sistem de operare Windows XP/Vista)
selectează Instrumente din bara principală, apoi Opţiuni Internet, fă click pe Confidenţialitate, alege setările pe care le doreşti. Fă click pe OK pentru a salva setările.

Microsoft Internet Explorer 8/9 (sistem de operare Windows 7)
Fă click pe pictograma Setări(dreapta sus), fă click pe Opţiuni Internet, click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile, click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor.

Google Chrome
Fă click pe pictograma cheie şi selectează Opţiuni din listă, click pe tabul ”Setari avansate”, fă click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate. Alege setările pe care le doreşti, click pe X pentru a închide.

Safari
Alege Preferinţe, fă click pe panoul de confidentialitate, alege setările pe care le doreşti, click pe X pentru a închide.

Mozilla Firefox
Selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni, click pe tabul Confidenţialitate, alege setările pe care le doreşti, click pe OK pentru a închide.

Browsere pentru telefonul mobil

Sistem de operare iOS
Din ecranul de pornire, selectează Setări, alege Safari, dă click pe Accept Cookies, alege setările preferate.

Sistem de operare Android
Porneşte browserul, selectează Meniu, alege opţiunea Mai mult, apoi Setări, bifează sau debifează Accept cookie-uri,în funcţie de preferinţe.

Sistem de operare Windows Phone
Din ecranul de start, fă click pe săgeata din dreapta a telefonului, derulează în jos până la Setări, treceti peste și selectează Internet Explorer, bifează sau debifează Accept cookie-uri, în funcţie de preferinţe.

SC AUDIOZIMA SRL nu este si nu va fi legal responsabila, in nici o circumstanta, pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site.

SC AUDIOZIMA SRL nu va fi raspunzatoare pentru orice daune speciale, indirecte, accidentale sau importante, inclusiv venituri fara limite, pierdute sau profituri pierdute, care pot rezulta din utilizarea informatiilor din site.

Reproducerea, traducerea si utilizarea informatiilor publicate este permisa numai cu indicarea sursei (adresa website-lui) sau pentru uz strict personal; utilizarea in alte scopuri sau in scopuri comerciale este strict interzisa, informatiile prezentate pe acest website sunt cu titlu gratuit.